Для лучшей работы сайта мы используем куки
۶ سوال در مورد چگونه یک شهروند خارجی می تواند با دادخواست خشونت به پلیس مراجعه کند
اگر زنی در منطقه ای از یک کشور دیگر از خشونت بدنی یا خشونت جنسی آسیب می بیند, احتمالاٌ گمان می کند که مراجعه به پلیس ارزشی ندارد. این نظر نادرست است! خشونت "کارخانواده یا شخصی" نیست, اگر مرتکب آن حتی در میان خانواده یا روابط نزدیک می باشد. خشونت همواره جنایت است, صرف نظر از کشوری که در آن مرتکب خشونت می شود. مراجعه به اجرای قانون برای حمایت از خود و حقوقتان و بازخواست بزهکار لازم است.
مهم

حتماٌ باید در مورد خشونت گفت, حتی اگر آثار خشونت نمانده باشد. اما پس از خشونت هر چه سریع تر به پلیس مراجعه کنید, احتمال بازخواست گناهکار بیشتر می شود.
ما به رایج ترین سوال در مورد چگونگی مراجعه شهروند خارجی به پلیس روسیه می پردازید.

١. من در روسیه از خشونت آسیب دیدم ولی کارت ملی روسیه ندارم. آیا حق مراجعه به پلیس دارم؟


بله, دارید.  صرف نظر از اینکه حضور شما در روسیه آشکار است یا خیر، حق مراجعه و کمک برای شما همانند شهروندان روسیه است.
شما می توانید با چند روش به پلیس مراجعه کنید:
·        می توانید با شماره ١٠٢ (پلیس) یا ١١٢ (شماره واحد خدمات ضروری تماس) بگیرید. اگر الآن به طرف شما مرتکب خشونت بشود, حتماٌ با پلیس تماس بگیرید و بگوید که زندگی شما در جطر است. ماٌمور پلیس شما را راهنمایی می کند و آنها دادخواست کتیبی را می پذیرند یا شفاهی از شما می قبول می کند.
·        به هر بخش پلیس بروید و دادخواست خودتان را بدهید.
·        اگر الآن شما در خطر نیستید و در محل امن هستید. در این صورت هیچ احتیاجی به رفتن به پلیس نیست و دادخواست شما گم نمی شود و این را رسیدگی می کنند, ولی ممکن است رسیدگی این بیشتر وقت بگیرد.

دادخواست می تواند در هر شکل درست کرده بشود/ ولی این باید دارای این چیزها باشد:
 ١. نام بنگاه امور داخله که به آن درخواست می فرستید،  یا نام، نام خانوادگی و نام پدر شخص رسمی بنگاه امور داخلی یا مقامش. از نمونه دادخواستی استفاده کنید که حتما در همین بخش پلیس وجود دارد. یا به جای نوشتن این بخش رسمی یک فضای خالی آنجا بگذرید.
٢. نام خانوادگی، نام و نام پدر شما (آخرین چیز در صورت موجود).
۳. آدرسی که به آنجا یا جواب یا پیام در مورد تغییراتی می فرستدند.
۴. تماسهایتان: شماره تلفن و آدرس پست الکترنیک شما.
٥. تصویر خشونت ، همچنین حتما بنویسید کِی، کجا و چه کسی این کار کرد. همچنین همه فعالیتی که غیرمجاز به حساب می آید و فعالیتی که جنایت را سنگین تر می کند را بر شمارید. این فعالیت یعنی “با صورت گروهی”، “در وضعیت آسیب پذیر” و غیره. علاوه بر این, همه سراغ بزهکار را بنویسید: نام، تاریخ تولد، آدرس و شماره تلفن.
۶. فعالیتی که برای آن از اجرای قانون خواهش می کنید. حتما جمله “خواهش می کنم (که کسی: نام، نام خانوادگی، نام پدر) را چک و به مسئولیت کنید” اضافه کنید.
٧. عمضاء شخصی و تاریخ مراجعه.
کارمندان پلیس باید کاغذ، خودکار، نمونه دادخواست و جای برای نوشتن بدهند. بعد از رساندن دادخواست به افسر نگهبان بهتر است منتظر بازپرس باشید تا به او وضعیت را توضیح کنید. مهم است که در هر صورت ابلاغیه ای می گیرید که پذیر دادخواست را ياًیید می کند.
هر کدام روش مراخعه انتخاب کنید، کارشناس بنیاد کمک می کند دادخواست درست کنید و بدهید. اگر به کمک احتیاج داشته باشید، با ما تماس کنید!

من بد به روسی می نویسم و صحبت می کنم، چطور دادخواست بدهم؟

شما مجبور نیستید یک دادخواست تنها بدهید. اگر به جای شما یا با شما کسی که زبان روسی خوب بلد است (خویش و اقوام، دوست یا کارشناس بنیاد) آماده باشد به پلیس مراجعه کند، این شخس می تواند دادخواست بدهد یا کمک کند. محتوا دادخواست همین می ماند.
مهم است: بعد از قبول دادخواست، شما را به عنوان زیاندیده برای بلزپرسی دعوت خواهند کرد تا به اصلیترین سوالات (تأیید اتفاق خشونت، نام متجاوز و غیره) پاسخ بدهید.
اگر به کمک احتیاج داشته باشید، با ما تماس کنید!
من بحق در روسیه قرار می گیرم ولی همه مدارکم در دست شوهرم، خویشاوندم یا کارفرمایم. چگونه رفتار می کنم؟
 اگر شوهریا خویشاوند یا کارفرما مدارکتان را حفظ می کند و شما به این دسترسی ندارید، تازه دادخواستتان را در پلیس می گیرند. اما باید در باره این وضع هم به اجرای قانون گفت، چون که حفظ مدارکتان غیرمجاز است، این بزه مخصوصی است. احتمال می رود هر موقع خواهید به این نیاز داشت، حتی کسی که این را حفظ می کند شما می باوراند که این درست نیست.
نکات ایمنی اساسیی را که به مدارک شخصی ا تان مربوت هستند رعایت کنید:
·        به هیچ کس به هر دلیلی مدارکتان را ندهید
·        فتوکپی مدارک داشته باشید
·        همیشه جزئیات تماس کارپردازخانه کشورتان داشته باشید
·        اگرمدارکتان گم شده است یا به کسی دیگر حفظ می شود، با خویش و اقوامتان تماس کنید که می توانند به سرعت از میهنتان گواهینامه گرفتن قبلاً مدارک بفرستدند.
اگر به کمک احتیاج دارید، با ما تماس کنید!
من مدارکم را گم کرده ام/ محفیانه در روسیه قرار می گیرم. چطور به پلیس مراجعه کنم؟
خطر به سلامتی و زندگی شما در نتیجه خشونت وخیم تر از گم کردن مدارک و شکستن قلنون هجرت است. به این دلیل در هر صورت اگر خشونت را دیده اید، به پلیس مراجعه کنید.
اگر شما مدارکتان را گم کردید، در این سه روز برای عاده این به پلیس مراجعه کنید.
برای درست کردن حقوقیتان به سفارت کشور شما یا بخش پلیس مراجعه کنید. اطلاعت طفصیلی در باره بازخواست برای شکستن قانون مهاجراتی فدراسیون روسیه را در این مطلب بخوانید. این مطلب و دیگر در مورد قانون مهاجراتی وبسایت اطلاعی migrussia.ru به زبان های ازباکی، قرقیزی و تاجیکی پیشنهاد می شود.
اگر به کمک احتیاج دارید، با ما تماس کنید!
اگر در پلیس دادخواستم را قبول نمی کنند، چکار کنم؟
مهم
· دادخواست شما را نمی گیرند،
· کارمندان پلیس هیچ کار نمی کنند یا معکوساٌ یا فراتر از اختیار می کنند: می هراسانند، استخفاف می کنند و غیره،
· از شما رشوه می خواهند،
· و فعالیت غیر مجاز دیگری می کنند،
شما حق دارید از این شکایت کنید.
اول تاریخ بیِج کارمند پلیس یاد داشته باشید و خواهش کنید ریئس بخش پلیس یا معاونش را صدا کنید و به او در باره فعالیت غیرمجاز کارمند نگهبان بگویید. اگر این کارمند عراض می کند مدیریت را صدا کند، شما می توانید:
· به شماره ١١٢ (شماره تلفن خدمات های ضروری واحد)
· به شماره تلفن ضروری رایگان وزارت امور داخله روسیه ٨٨٠٠٢٢٢٧۴۴٧
· به دادستانی منطقه خود
تلفن بزنید و به کارمندی بگویید که دادخواستتان را قبول نمی کنند.
اطلاعت طفصیلی در باره سروکار با پلیس در این مطلب بخوانید. این مطلب و دیگر راجع به مهاجرت دیگر به زبان های تاجیکی، ازبکی و قرقیزی در وبسایت migrussia.ru دستیاب است.
به خاطر داشته باشید که شما طبق قانون فدراسیون روسیه حق دارید بازخواست متجاوز را بطلبید. خشونت تقصیر شما نیست! اگر به کمک نیاز دارید، با ما تماس کنید!
اگر دادخواست به پلیس بدهم، متجاوز چه بازخواستی دارد؟
حتی اگر شوهر یا اقوام شما شهروند روسیه نیست و کار قنونشکستانه در منطقه روسیه می کند، او به سزای قانون این کشور می رسد. کتک، تخماقی، کار خشونتی جنسی و شکل های خشونت دیگر در خانواده غیرمجاز هستند و به بازخواست جنایی می رسند! به این دلیل مراجعه به پلیس البته آرزشی دارد. حتما این کار کنید تا حقوق، سلامتی و زندگی خود را حفظ کنید!
کارشنناسان بنیاد سیلسیلا به شما کمک می کنند دادخواست به پلیس بدهید و از وضع خشونت پناه کنید.
با ما تماس کنید! اگر شما یا آشنایتان به کمک نیاز دارید،
Мы благодарим за подготовку перевода Александру Анохину и Алексея Красько!